برنامه اندزویدی سیرستان

سیرستان بهترین راهنمای مسافر برای سفر به مکان های دیدنی ایران است.

این کاخ که در زمان داریوش کبیر ساخته شده، کاخ زمستانی پادشاهان هخامنشی بوده و دیوارای خشتی و ستون های سنگی داره و قسمت های مختلفی مثل تالار بار عام، حرم سرا، دروازه، کاخ پذیرایی و سه حیاط مرکزی داره. الان بیشتر اشیای خارج شده از این کاخ تو موزه لوور فرانسه نگه داری می شه.

خوزستان تاریخی فرهنگی
تاریخ آب و هوا دما فعلی کمترین دما بیشترین دما
1397/02/03 04:30 light rain 22.19 22.19 22.19
1397/02/03 07:30 light rain 19.89 19.89 19.89
1397/02/03 10:30 clear sky 23.19 23.19 23.19
1397/02/03 13:30 moderate rain 19.67 19.67 19.67
1397/02/03 16:30 moderate rain 19.68 19.68 19.68
1397/02/03 19:30 light rain 19.31 19.31 19.31
1397/02/03 22:30 light rain 18.08 18.08 18.08
1397/02/04 01:30 clear sky 16.46 16.46 16.46
1397/02/04 04:30 clear sky 14.56 14.56 14.56
1397/02/04 07:30 clear sky 14.14 14.14 14.14
1397/02/04 10:30 clear sky 20.83 20.83 20.83
1397/02/04 13:30 clear sky 24.9 24.9 24.9
1397/02/04 16:30 clear sky 26.59 26.59 26.59
1397/02/04 19:30 clear sky 24.57 24.57 24.57
1397/02/04 22:30 clear sky 18.7 18.7 18.7
1397/02/05 01:30 clear sky 16.09 16.09 16.09
1397/02/05 04:30 clear sky 14.16 14.16 14.16
1397/02/05 07:30 clear sky 13.7 13.7 13.7
1397/02/05 10:30 clear sky 23.91 23.91 23.91
1397/02/05 13:30 clear sky 28.95 28.95 28.95
1397/02/05 16:30 clear sky 30.38 30.38 30.38
1397/02/05 19:30 scattered clouds 27.46 27.46 27.46
1397/02/05 22:30 broken clouds 21.81 21.81 21.81
1397/02/06 01:30 broken clouds 18.69 18.69 18.69
1397/02/06 04:30 broken clouds 18.07 18.07 18.07
1397/02/06 07:30 scattered clouds 17.85 17.85 17.85
1397/02/06 10:30 broken clouds 24.69 24.69 24.69
1397/02/06 13:30 light rain 25.44 25.44 25.44
1397/02/06 16:30 broken clouds 27.94 27.94 27.94
1397/02/06 19:30 light rain 25.47 25.47 25.47
1397/02/06 22:30 light rain 20.79 20.79 20.79
1397/02/07 01:30 light rain 18.49 18.49 18.49
1397/02/07 04:30 light rain 18.53 18.53 18.53
1397/02/07 07:30 light rain 17.97 17.97 17.97
1397/02/07 10:30 light rain 22.85 22.85 22.85
1397/02/07 13:30 light rain 25.49 25.49 25.49
1397/02/07 16:30 broken clouds 27.14 27.14 27.14
1397/02/07 19:30 few clouds 25.25 25.25 25.25
1397/02/07 22:30 few clouds 21.55 21.55 21.55
1397/02/08 01:30 clear sky 20.04 20.04 20.04