برنامه اندزویدی سیرستان

سیرستان بهترین راهنمای مسافر برای سفر به مکان های دیدنی ایران است.

کل شهر اصفهان یک طرف ،میدان نقش جهان آن یک طرف دیگر. میدانی که جهانی شده و می توان گفت هم نام عنوانش یک میدان جهانی است. این مجموعه تاریخی که ترکیبی از بناهای تاریخی است قدمت طولانی دارند. این میدان و حواشی آن که شامل مسجد شاه، مسجد شیخ لطف الله ، عمارت عالی قاپو، بازار قیصریه، و بازارهای قدیمی زیبا و متعدد می شود در زمان صفویه ساخته شده است. این مجموعه که به دستور شاه عباس اول ساخته شده الگو گرفته از باغ نخجوان آذربایجان و کاردست هنرمندان به نام اصفهانی مثل محمد رضا و علی اکبر اصفهانی است.
همه امکانات تفریحی و گشت وگذارجمعی و خانوادگی در این میدان وجود دارد و با توقف در این مکان زمان طولانی را صرف بازدید از بناهای تاریخی آن خواهید کرد.

اصفهان تاریخی فرهنگی تفریحی
تاریخ آب و هوا دما فعلی کمترین دما بیشترین دما
1397/05/01 12:00 scattered clouds 39.12 37.21 39.12
1397/05/01 15:00 broken clouds 35.27 33.83 35.27
1397/05/01 18:00 overcast clouds 28.52 27.56 28.52
1397/05/01 21:00 scattered clouds 25.76 25.28 25.76
1397/05/02 00:00 few clouds 20.08 20.08 20.08
1397/05/02 03:00 clear sky 20.21 20.21 20.21
1397/05/02 06:00 scattered clouds 32.72 32.72 32.72
1397/05/02 09:00 few clouds 36.8 36.8 36.8
1397/05/02 12:00 broken clouds 37.07 37.07 37.07
1397/05/02 15:00 broken clouds 33.21 33.21 33.21
1397/05/02 18:00 broken clouds 26.35 26.35 26.35
1397/05/02 21:00 broken clouds 26.58 26.58 26.58
1397/05/03 00:00 broken clouds 22.33 22.33 22.33
1397/05/03 03:00 clear sky 22.43 22.43 22.43
1397/05/03 06:00 few clouds 33.45 33.45 33.45
1397/05/03 09:00 overcast clouds 36.17 36.17 36.17
1397/05/03 12:00 broken clouds 36.15 36.15 36.15
1397/05/03 15:00 overcast clouds 33.83 33.83 33.83
1397/05/03 18:00 broken clouds 30.93 30.93 30.93
1397/05/03 21:00 clear sky 24.25 24.25 24.25
1397/05/04 00:00 clear sky 18.65 18.65 18.65
1397/05/04 03:00 clear sky 20.27 20.27 20.27
1397/05/04 06:00 clear sky 32.89 32.89 32.89
1397/05/04 09:00 clear sky 36.56 36.56 36.56
1397/05/04 12:00 overcast clouds 35.87 35.87 35.87
1397/05/04 15:00 overcast clouds 32.9 32.9 32.9
1397/05/04 18:00 overcast clouds 29.84 29.84 29.84
1397/05/04 21:00 clear sky 25.21 25.21 25.21
1397/05/05 00:00 clear sky 18.75 18.75 18.75
1397/05/05 03:00 clear sky 19.3 19.3 19.3
1397/05/05 06:00 clear sky 31.92 31.92 31.92
1397/05/05 09:00 clear sky 34.9 34.9 34.9
1397/05/05 12:00 clear sky 35.41 35.41 35.41
1397/05/05 15:00 few clouds 32.37 32.37 32.37
1397/05/05 18:00 clear sky 25.87 25.87 25.87
1397/05/05 21:00 clear sky 19.08 19.08 19.08
1397/05/06 00:00 clear sky 14.98 14.98 14.98
1397/05/06 03:00 clear sky 16.53 16.53 16.53
1397/05/06 06:00 clear sky 29.86 29.86 29.86
1397/05/06 09:00 clear sky 33.88 33.88 33.88