برنامه اندزویدی سیرستان

سیرستان بهترین راهنمای مسافر برای سفر به مکان های دیدنی ایران است.

کل شهر اصفهان یک طرف ،میدان نقش جهان آن یک طرف دیگر. میدانی که جهانی شده و می توان گفت هم نام عنوانش یک میدان جهانی است. این مجموعه تاریخی که ترکیبی از بناهای تاریخی است قدمت طولانی دارند. این میدان و حواشی آن که شامل مسجد شاه، مسجد شیخ لطف الله ، عمارت عالی قاپو، بازار قیصریه، و بازارهای قدیمی زیبا و متعدد می شود در زمان صفویه ساخته شده است. این مجموعه که به دستور شاه عباس اول ساخته شده الگو گرفته از باغ نخجوان آذربایجان و کاردست هنرمندان به نام اصفهانی مثل محمد رضا و علی اکبر اصفهانی است.
همه امکانات تفریحی و گشت وگذارجمعی و خانوادگی در این میدان وجود دارد و با توقف در این مکان زمان طولانی را صرف بازدید از بناهای تاریخی آن خواهید کرد.

اصفهان تاریخی فرهنگی تفریحی
تاریخ آب و هوا دما فعلی کمترین دما بیشترین دما
1396/11/01 21:00 clear sky -2.67 -6.11 -2.67
1396/11/02 00:00 clear sky -4.07 -6.65 -4.07
1396/11/02 03:00 clear sky -5.71 -7.43 -5.71
1396/11/02 06:00 clear sky 2.05 1.19 2.05
1396/11/02 09:00 clear sky 8.14 8.14 8.14
1396/11/02 12:00 clear sky 9.08 9.08 9.08
1396/11/02 15:00 few clouds 0.77 0.77 0.77
1396/11/02 18:00 scattered clouds -3.67 -3.67 -3.67
1396/11/02 21:00 few clouds -5.22 -5.22 -5.22
1396/11/03 00:00 few clouds -5.81 -5.81 -5.81
1396/11/03 03:00 few clouds -6.21 -6.21 -6.21
1396/11/03 06:00 few clouds 1.53 1.53 1.53
1396/11/03 09:00 scattered clouds 8.55 8.55 8.55
1396/11/03 12:00 scattered clouds 9.51 9.51 9.51
1396/11/03 15:00 scattered clouds 2.39 2.39 2.39
1396/11/03 18:00 clear sky -2.57 -2.57 -2.57
1396/11/03 21:00 clear sky -4.13 -4.13 -4.13
1396/11/04 00:00 clear sky -4.92 -4.92 -4.92
1396/11/04 03:00 clear sky -5.91 -5.91 -5.91
1396/11/04 06:00 clear sky 3.34 3.34 3.34
1396/11/04 09:00 clear sky 10.76 10.76 10.76
1396/11/04 12:00 clear sky 11.13 11.13 11.13
1396/11/04 15:00 clear sky 2.2 2.2 2.2
1396/11/04 18:00 clear sky -3.53 -3.53 -3.53
1396/11/04 21:00 clear sky -5.73 -5.73 -5.73
1396/11/05 00:00 clear sky -6.79 -6.79 -6.79
1396/11/05 03:00 clear sky -8.13 -8.13 -8.13
1396/11/05 06:00 clear sky -0.28 -0.28 -0.28
1396/11/05 09:00 clear sky 8.09 8.09 8.09
1396/11/05 12:00 clear sky 9.26 9.26 9.26
1396/11/05 15:00 clear sky 0.64 0.64 0.64
1396/11/05 18:00 overcast clouds -4.1 -4.1 -4.1
1396/11/05 21:00 clear sky -3.77 -3.77 -3.77
1396/11/06 00:00 clear sky -5.34 -5.34 -5.34
1396/11/06 03:00 clear sky -5.7 -5.7 -5.7
1396/11/06 06:00 clear sky 2.66 2.66 2.66
1396/11/06 09:00 few clouds 8.51 8.51 8.51
1396/11/06 12:00 clear sky 9.83 9.83 9.83
1396/11/06 15:00 clear sky 2.88 2.88 2.88
1396/11/06 18:00 clear sky -1.5 -1.5 -1.5