برنامه اندزویدی سیرستان

سیرستان بهترین راهنمای مسافر برای سفر به مکان های دیدنی ایران است.

کل شهر اصفهان یک طرف ،میدان نقش جهان آن یک طرف دیگر. میدانی که جهانی شده و می توان گفت هم نام عنوانش یک میدان جهانی است. این مجموعه تاریخی که ترکیبی از بناهای تاریخی است قدمت طولانی دارند. این میدان و حواشی آن که شامل مسجد شاه، مسجد شیخ لطف الله ، عمارت عالی قاپو، بازار قیصریه، و بازارهای قدیمی زیبا و متعدد می شود در زمان صفویه ساخته شده است. این مجموعه که به دستور شاه عباس اول ساخته شده الگو گرفته از باغ نخجوان آذربایجان و کاردست هنرمندان به نام اصفهانی مثل محمد رضا و علی اکبر اصفهانی است.
همه امکانات تفریحی و گشت وگذارجمعی و خانوادگی در این میدان وجود دارد و با توقف در این مکان زمان طولانی را صرف بازدید از بناهای تاریخی آن خواهید کرد.

اصفهان تاریخی فرهنگی تفریحی
تاریخ آب و هوا دما فعلی کمترین دما بیشترین دما
1397/02/03 04:30 broken clouds 13.43 11.69 13.43
1397/02/03 07:30 few clouds 12.85 11.69 12.85
1397/02/03 10:30 clear sky 19.12 18.54 19.12
1397/02/03 13:30 light rain 20.52 20.52 20.52
1397/02/03 16:30 light rain 19.77 19.77 19.77
1397/02/03 19:30 light rain 15.91 15.91 15.91
1397/02/03 22:30 broken clouds 13.38 13.38 13.38
1397/02/04 01:30 light rain 10.96 10.96 10.96
1397/02/04 04:30 light rain 8.9 8.9 8.9
1397/02/04 07:30 clear sky 8.04 8.04 8.04
1397/02/04 10:30 clear sky 14.03 14.03 14.03
1397/02/04 13:30 clear sky 18.1 18.1 18.1
1397/02/04 16:30 clear sky 19.84 19.84 19.84
1397/02/04 19:30 clear sky 16.42 16.42 16.42
1397/02/04 22:30 clear sky 10.45 10.45 10.45
1397/02/05 01:30 clear sky 7.99 7.99 7.99
1397/02/05 04:30 clear sky 6.41 6.41 6.41
1397/02/05 07:30 clear sky 6.75 6.75 6.75
1397/02/05 10:30 clear sky 14.96 14.96 14.96
1397/02/05 13:30 clear sky 18.0 18.0 18.0
1397/02/05 16:30 few clouds 19.58 19.58 19.58
1397/02/05 19:30 clear sky 16.42 16.42 16.42
1397/02/05 22:30 clear sky 10.71 10.71 10.71
1397/02/06 01:30 clear sky 7.94 7.94 7.94
1397/02/06 04:30 clear sky 6.42 6.42 6.42
1397/02/06 07:30 few clouds 7.2 7.2 7.2
1397/02/06 10:30 few clouds 16.14 16.14 16.14
1397/02/06 13:30 scattered clouds 19.09 19.09 19.09
1397/02/06 16:30 clear sky 20.74 20.74 20.74
1397/02/06 19:30 overcast clouds 17.92 17.92 17.92
1397/02/06 22:30 scattered clouds 14.29 14.29 14.29
1397/02/07 01:30 few clouds 11.49 11.49 11.49
1397/02/07 04:30 clear sky 8.53 8.53 8.53
1397/02/07 07:30 few clouds 8.82 8.82 8.82
1397/02/07 10:30 few clouds 17.1 17.1 17.1
1397/02/07 13:30 broken clouds 20.14 20.14 20.14
1397/02/07 16:30 overcast clouds 20.74 20.74 20.74
1397/02/07 19:30 light rain 17.61 17.61 17.61
1397/02/07 22:30 clear sky 12.25 12.25 12.25
1397/02/08 01:30 clear sky 8.79 8.79 8.79